นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

คุณคุณสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ด้วยสาเหตุใดบ้าง?

สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากสินค้าได้รับความชำรุดเสียหาย ไม่พอดีกับตัวคุณ(สำหรับสินค้าแฟชั่น) คำอธิบายสินค้าหรือภาพของสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ ได้รับสินค้าผิด สินค้าบางส่วนสูญหาย เปลื่ยนใจหรือในกรณีที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขของเรา

เงือนไขสำหรับการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า:

การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าและกล่องบรรจุสินค้าของคุณต้องตรงไปตามเงื่อนไขด้านล่างเพื่อให้การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง:

ตัวอย่าง:คุณไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากสาเหตุของการเปลี่ยนใจได้ ถ้าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้รับความเสียหายหรือบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก

หมายเหตุ:บรรจุภัณฑ์เดิมที่ส่งคืนหรือเปลี่ยนจะต้องไม่มีการแปะเทป สติ้กเกอร์ หรืออะไรก็ตามที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์เดิมเสียหาย มิเช่นนั้นจะถือว่าบรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้

ไม่ถูกต้อง (บรรจุภัณฑ์ถูกแกะออก บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย)

สินค้าที่ท่านซื้อสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า  ทางเราจะพิจารณาสาเหตุในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าตามลำดับ  ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางเราจะรีบติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุด  หากท่านได้รับสินค้าแล้วแต่ไม่ได้แจ้งให้ทางเราทราบเกิน 7 วัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า    
หมายเหตุ :ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าโดยไม่ใช่ความผิดพลาดของทางบริษัท  ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง 300 บาทในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าครั้งใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าออนไลน์ได้หลังจากที่สถานะสินค้าของคุณได้เปลียนเป็นจัดส่งเรียบร้อยแล้ว สถานะจะถูกเปลียนภายใน 24 ชัวโมงจากเวลาที่คุณได้รับสินค้า

ส่วนการเปลี่ยนสินค้า

ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิ/ ได้รับสินค้าผิด /ได้รับสินค้าไม่ครบ จะสามารถเปลี่ยนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าโดยฟรี  แต่ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช่ความผิดพลาดของทางบริษัทเช่น ใส่ไม่พอดี สั่งผิดขนาดหรือสี  ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง 300 บาทเองในการเปลี่ยนสินค้าครั้งใหม่  ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางเราจะรีบติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุด  หากท่านได้รับสินค้าแล้วแต่ไม่ได้แจ้งให้ทางเราทราบเกิน 7 วัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า    
อย่าลืมถ่ายรูปสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการเปลี่ยนสินค้าของคุณ  รูปถ่ายถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดหรือได้รับความเสียหาย

ส่วนการคืนสินค้าและการคืนเงิน

ในกรณีที่สินค้าใช้งานไม่ได้/ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้/สินค้าหมดอายุ  คุณสามารถคืนสินค้าภายใน 7วัน โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าไป อย่าลืมถ่ายรูปสินค้าที่คุณต้องการคืนเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการคืนสินค้าของคุณ  รูปถ่ายถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดหรือได้รับความเสียหาย   กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการเปลี่ยนสินค้า

แอดมิน

{{v.name}}

แอดมิน